Home > Embassy Information > Former ambassadors
Former Ambassadors of the People's Republic of China to the Republic of Fiji
2012/01/03
 

Mr Mi Guojun     (1977.05-1980.08)

Mr Shen Zhiwei  (1980.12-1985.02)

Mr Ji Chaozhu    (1985.09-1987.05)

Mr Xu Huaiyuan  (1987.09-1991.03)

Mr Hua Junduo   (1990.12-1993.11)

Mr Hou Qingru    (1993.12-1998.08)

Mr Chen Jinghua(1998.09-2000.10)

Mr Zhang Junsai (2000.11-2004.01)

Mr Cai Jingbiao   (2004.03-2008.9)

Mr Han Zhiqiang (2008.10-2011.6)

Mr Huang Yong   (2011.07-2015.01)

Mr Zhang Ping  (2015.02-2017.11)

Mr Qian Bo      (2017.12)

Suggest to a Friend:   
Print